Пандемия аркасында гамәлдән чыгарылган рейслар өчен акчаларны кире кайтару кагыйдәләре турында

2020 елның 6 июлендәге 991 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Һава юлы белән пассажир ташу шартнамәсен үтәү үзенчәлекләре, шул исәптән пассажир ташучының мондый шартнамәнең шартларын берьяклы тәртиптә үзгәртү яисә аны үтәүдән баш тарту хокукы турында, шулай ук аерым гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы булганда һәм (яки) барлыкка килгәндә, Россия Федерациясенең бөтен территориясендә яки аның аерым өлешендә югары әзерлек яисә гадәттән тыш хәл режимын керткәндә һава транспорты өчен түләнгән түләүне кире кайтару тәртибе һәм вакыты турында нигезләмә 2020 елның 7 июлендә үз көченә керде. (Нигезләмә).

Нигезләмә Кытай Халык Республикасы белән халыкара һава юлы белән ташу буенча - 2020 елның 1 февраленнән, 2020 елның 1 маена кадәр төзелгән барлык эчке һава транспортында һәм башка халыкара һава транспортында пассажирлар ташу буенча 2020 елның 18 мартыннан үтәлергә тиешле шартнамәләргә карата кулланыла. Кагыйдәләр чартер рейсларына карата кулланылмый.

Халыкара һәм эчке һава юллары чикләнгән очракта пассажир ташучыларга рөхсәт ителә:

- килешү шартларын (датасын, вакытын, маршрутын, тибын) үзгәртү;

- рейсны гамәлдән чыгару.

Шул ук вакытта авиакомпанияләргә билетлар өчен акчаны кире кайтару урынына ваучерлар бирү хокукы беркетелгән. Гамәлдән чыгарылган рейс китәргә тиешле вакыттан 3 ел дәвамында киләсе очышка түләү өчен ваучердан файдаланырга мөмкин.

Әгәр пассажир ваучердан 3 ел дәвамында файдаланмаса, пассажир ташучы аңа акчаны кире кайтарырга тиеш.  I яки II төркем инвалидларына, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, I төркем инвалидын яки II төркем инвалид баланы озатучы затка, күпбалалы гаилә статусын раслаучы документлар булган затларга 3 еллык вакыттан алда акча кире кайтарыла.

Моннан тыш, аерым гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы булганда һәм (яки) барлыкка килгәндә, Россия Федерациясенең бөтен территориясендә яки аның аерым өлешендә югары әзерлек яисә гадәттән тыш хәл режимын керткәндә пассажирлар ташу шартнамәләрен үтәү үзенчәлекләре шулай ук түбәндәгеләргә карата да билгеләнгән:

- тимер юл транспортында пассажирлар ташу (2020 елның 20 июнендәге 901 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Нигезләмә)

Ерак араларга йөрүче поездны җибәрү гамәлдән чыгарылганда, пассажир түбәндәгеләргә хокуклы:

алынган йөрү документы (билет) буенча йөрү документында (билетта) күрсәтелгән станциягә кадәр шул ук типтагы һәм класстагы вагонда барырга, шулай ук багажны гадәттән тыш хәл туктатылганнан соң 12 айдан да соңга калмыйча ташырга яисә юлның тулы бәясен алырга;

- диңгез юлы белән пассажирлар ташу (2020 елның 23 июнендәге        909 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Нигезләмә)

Пассажир ташучы берьяклы тәртиптә хокуклы:

- килешү шартларын (датасын, дәвамлылыгын, маршрутын, судноның тибын) үзгәртергә;

- рейсны гамәлдән чыгарырга.

Пассажир ташучы билетта күрсәтелгән рейс китәргә тиешле көннән      18 ай эчендә пассажирга, түләнгән түләүне исәпкә алып, шартнамәнең шартларын үзгәртүне (шул исәптән бәясе, озынлыгы һәм маршруты буенча) тәкъдим итәргә тиеш. Килешү шартларына тәкъдим ителә торган үзгәрешләр бәясен исәпләү билетта күрсәтелгән рейс китәргә тиешле көнгә гамәлдә булган бәяләрдән чыгып башкарыла.

Хезмәт күрсәтү өчен түләүдә кулланылмаган акчалар билетта күрсәтелгән китәргә тиешле көннән 18 ай дәвамында пассажирга кире кайтарылырга тиеш.

-  эчке су транспортында пассажирлар ташу (2020 елның 23 июнендәге 910 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Нигезләмә)

Пассажир ташучы берьяклы тәртиптә хокуклы:

а) шартнамә шартларын үзгәртергә (датасы, вакыты, маршруты һәм судноның тибы өлешендә);

б) шартнамәне үтәүдән баш тартырга (рейсны гамәлдән чыгарырга) һәм алып бару өчен түләнгән түләүне кире кайтарырга (гариза алынган көннән соң 10 календарь көн эчендә, ләкин билетта (юлламада) күрсәтелгән рейс китәргә тиешле көннән 18 айдан да соңга калмыйча).

Соңгы яңарту: 2021 елның 17 феврале, 16:23

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International