Һәвәскәр балыкчылар турында Федераль закон кабул ителде

10 гыйнвар 2019 ел., пәнҗешәмбе

Россия Федерациясе Президенты 2018 елның 25 декабрендә «Һәвәскәр балыкчылар һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында  Федераль закон»га кул куйды.

Закон 2020 елның 1 гыйнварыннан, 2019 елның 1 гыйнварыннан законлы көченә керә торган һәвәскәр һәм спорт балыкчылыгын оештыру гамәлгә ашырыла торган балык тоту участокларын бирү турында шартнамәләргә карата күчмә нигезләмәләр билгели торган 16 статьяның 8 пунктыннан тыш, үз көченә керә.
Законда һәвәскәр балык тоту өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салу үзенчәлекләре билгеләнә, шул исәптән һәвәскәр балыкчылыгы төшенчәсе ачыла.
Закон белән һәвәскәр балыкчылыкны, шул исәптән аквакультураны гамәлгә ашыру өчен бирелгән су объектлары билгеләнә.
Законның 7 статьясы белән һәвәскәр балыкчылыкны чикләү билгеләнә, аны тормышка ашырганда су биоресурсларын табу (тоту) коралларын куллану рөхсәт ителә һәм тыелган затлар билгеләнә. Су биоресурсларын чыгаруның (тоту) тәүлеклек нормасы закон төшенчәсе кертелә.
Су биоресурсларын чыгаруның (тоту) челтәрле коралларын исәпкә алу буенча вәкаләтле федераль органнарга йөкләнгән норма кертелә, шулай ук балык хуҗалыгы әһәмиятендәге су объектларында су биоресурсларын чыгару (тоту) челтәрле кораллар куллану белән һәвәскәр балыкчылыкны тыюны билгели торган норма кертелә.
Су биологик ресурсларын табу (тоту) белән бәйле рәсми физкультура һәм спорт чараларын үткәрү үзенчәлекләре, шулай ук балыкчылык Кагыйдәләрен куллану үзенчәлекләре, җәмәгать контролен һәм федераль дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыру үзенчәлекләре билгеләнә.
Һәвәскәр балык тоту өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салу үзгәрүгә бәйле рәвештә, «балыкчылык һәм су биологик ресурсларын саклау турында " Федераль законга һәм Россия Федерациясенең Су Кодексына үзгәрешләр кертелә.
Федераль законның йомгаклау нигезләмәләрендә һәвәскәр һәм спорт балыкчылыгын оештыру өчен балык тоту участогы бирү турында килешүләр һәм (яки) һәвәскәр балыкчылыкны оештыру өчен балык тоту участокыннан файдалану килешүләре 2020 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә булуы күрсәтелә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования